องค์ประกอบ และ วิธีวิเคราะห์ Clover เพื่อเทียบ Patch

มาถึงจุดนี้ หากเราทราบกันแล้ว ว่า Clover คืออะไร ในบทความนี้ เราจะมาสอนการวิเคราะห์ไฟล์ Clover ว่าสังเกตุยังไงว่าไฟล์นี้ เจ้าของ Clover คนนั้นๆเขา Patch แก้ส่วนต่างๆใน Hackintosh ของเขายังไง

ไฟล์ใน Clover แบ่งเป็นหัวข้อหลักคือ

 • ACPI
 • Drivers64
 • Driver64UEFI
 • Kexts
 • ROM
 • Theme
 • ไฟล์ *.plist (config.plist)

ACPI

ภายในส่วนของ Folder ACPI นี้ จะมีจุดที่สำคัญอยู่ 2 จุด คือ Original และ patched
 • Original คือ Folder ที่เก็บ ไฟล์ DSDT ต้นฉบับของเครื่องนั้นๆที่ถูกเก็บมาจากโปรแกรม Clover อาจจะมี หรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับมีการสั่งเก็บไฟล์ DSDT ด้วย Clover มาก่อนหรือเปล่า (สามารถเก็บไฟล์ DSDT ระบบได้โดยกด F4 ตอนอยู่หน้า Clover)
  Folder นี้ ไม่มีผลต่อการบูตระบบ Hackintosh
 • Patched คือ Folder ที่เก็บ ไฟล์ DSDT หรือ SSDT แบบดัดแปลงแล้วเพื่อให้เข้ากัน หรือแก้ปัญหาเฉพาะจุดที่เกิดขึ้นกับ Hackintosh หรือการ Patch บางอย่าง ที่จำเป็นต้อง Patch บน DSDT และ SSDT เช่น แก้ปัญหา Battery , ปรับแสงหน้าจอไม่ได้ , ปิดการใช้งานการ์ดจอแยกบน Laptop
  Folder นี้ มีผลต่อการบูตระบบ Hackintosh

Drivers64

ภายใน Folder Driver64 นี้ จะรวบรวม Driver สำหรับส่วนแกนระบบ หรือ Driver ที่มีผลต่อ Kernal ระบบไว้ มีบางกรณี ที่การ Patch ต้องทำที่จุดนี้ด้วย แต่จะพบเห็นได้ไม่บ่อยนัก เช่น Keyboard ใช้ไม่ได้ในหน้า Clover ปัญหามองไม่เห็น Disk บางประเภท
ส่วน นี้ มีผลต่อการบูตระบบ Hackintosh

Drivers64UEFI

ภายใน Folder Driver64UEFI นี้ แทบจะไม่ต่างจาก Driver64 เลย แต่จะรวบรวม Driver สำหรับส่วนแกนระบบ หรือ Driver ที่มีผลต่อ Kernal ระบบไว้ ในกรณีที่ระบบทำงานผ่านส่วน UEFI มีบางกรณี ที่การ Patch ต้องทำที่จุดนี้ด้วย แต่จะพบเห็นได้ไม่บ่อยนัก เช่น Keyboard ใช้ไม่ได้ในหน้า Clover ปัญหามองไม่เห็น Disk บางประเภท
ส่วน นี้ มีผลต่อการบูตระบบ Hackintosh

Kexts

ภายใน Folder Kext นี้ แทบจะเป็นที่ๆ Hackintosher หรือผู้เล่น Hackintosh เข้าถึงกันเป็นที่ๆบ่อยที่สุดที่นึง เพราะเป็น Folder ที่เก็บไฟล์ Kext หรือ Driver ที่ส่งผลต่ออุปกรณ์ในเครื่อง ตามปรกติ ในส่วนนี้จะมีหลาย Folder แยกย่อยแบ่งตาม Version ของ Macos แต่เหล่า hackintosher นิยมนำ Kext ที่ตนเองมีทั้งหมด หรือที่ต้องการจะ Patch ทั้งหมด นำไปวางใน Folder other เพราะ Clover จะอ่าน Kext ทั้งหมดจาก Folder นี้ โดยไม่จำแนกอ่านตาม Version ของ Host Macos 
ส่วน นี้ มีผลต่อการบูตระบบ Hackintosh

ROM

ภายใน Folder Rom นี้จะเอาไว้เก็บไฟล์ Bios หรือไฟล์ ROM บางอุปกรณ์ที่โดยปรกติ Hackintosh จะมองไม่เห็น เช่น การ Patch การ์ดจอแยกบน Laptop ให้ใช้ได้ Laptop บางตัวทำได้ แต่จำเป็นต้อง Dump ROM ของการ์ดจอออกมาเป็น .ROM และ Inject เข้า Hackintosh จึงจะสามารถมองเห็นระบบ BIOS ของการ์ดจอและลง Driver Nvidia ต่อไปได้
ส่วน นี้ ไม่มีผลต่อการบูตระบบ Hackintosh

Theme

ภายใน Folder Theme จะเก็บไฟล์ Theme ของ Clover ไว้ สำหรับนักแต่ง Clover เพื่อความสวยงาม 
ส่วน นี้ ไม่มีผลต่อการบูตระบบ Hackintosh

ไฟล์ *.plist (config.plist)

ภายในไฟล์ *.plist (config.plist) จะเป็นไฟล์ที่เก็บ config สำหรับบูต และ Patch ระบบไว้ การแก้ปัญหาบางอย่าง สามารถทำผ่าน config.plist โดยไม่ต้องแก้ผ่าน Kext ได้เลย นับว่าเป็นไฟล์ Golden Key ไฟล์นึงของนักเล่น Hackintosh ก็ว่าได้ เราสามารถมี config.plist มากกว่า1ไฟล์ในระบบ โดยแก้ไขให้เป็นชื่ออื่น (เช่น config2.plist) และกด o ในหน้า Clover เพื่อเลือก Config อื่นๆที่อยู่ในเครื่องเราได้
ส่วน นี้ มีผลต่อการบูตระบบ Hackintosh