[Hackintosh] อ่าน-เขียน EFI partition บน windows ไม่พึ่ง mac

ขั้นตอนโดยละเอียด

สวัสดีครับ มาแชร์เทคนิค อ่าน-เขียน EFI partition บน windows โดยไม่พึ่ง mac ครับ ใช้ได้กับทั้ง EFI ใน USB และ HDD เลยครับเผื่อกรณีเขียน image ลง USB แล้วต้องการทับด้วย EFI สำเร็จรูปที่มีอยู่ หรือแก้ boot stuck , ลง kext , แก้ config โดยไม่พึ่ง mac ครับ
สำคัญ*
-partition wizard ต้องรุ่นเก่าๆครับ รุ่นใหม่ๆ mount ไม่ผ่านแล้วครับ ในที่นี้ใช้ 9.1 โหลด
-explorer++ run administrator เสมอนะครับ  โหลด

คลิกขวาเลือก Change Letter ที่ EFI partition ที่เราต้องการ mount ครับ

อันนี้เลือก letter drive ครับ กด ok ไปเลยก็ได้ครับ

จะเห็น drive ขึ้นใน explorer แต่ยังเข้าถึงด้วยวิธีปรกติไม่ได้นะครับ ติด permission

โหลดโปรแกรม explorer++ มาใช้ครับ คลิกขวา run administrator ด้วยครับสำคัญมาก ไม่งั้นเขียนไฟล์ไม่ได้

ใช้ explorer++ เข้าถึง EFI เพื่ออ่าน-เขียนไฟล์บูตของเราได้แล้วครับ

ทดสอบลบไฟล์ครับ