แก้แบตไม่แสดงใน Laptop

ACPIBatteryManager : คลิก

MaciASL : คลิก

source : http://raw.github.com/RehabMan/Laptop-DSDT-Patch/master

ข้ามหน้า Clover และปิดตัวหนังสือตอนบูต Hackintosh